ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Τ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φίλωνος 16 & Πεσόντων Μαχητών

Τ.Κ. 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Τηλέφωνο/Φαξ: 2261027275

email:eetem.viotia@gmail.com

Facebook: Eetem viotias

Χάρτης Γραφείων ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας

Προβολή Διεύθυνση ΕΕΤΕΜ-Βοιωτίας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Απαράδεκτες ενέργειες του Προέδρου της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.




Με αφορμή το πρόσφατο έγγραφο της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε, με το οποίο επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη οδηγία της (Α.Π.:1020517/7-7-2010), η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απέστειλε έγγραφο – διαμαρτυρία στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη, και Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας, κ. Ι. Τσιρώνη, οι οποίοι βάσει της κείμενης νομοθεσίας εποπτεύουν από κοινού την Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.
Στο εν λόγω έγγραφο της η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ καταγγέλλει τις ενέργειες του Προέδρου της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε και ζητά την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, προκειμένου να ανακληθεί το εν λόγω έγγραφο και να επανέλθει η νομιμότητα.
Στο έγγραφο παρουσιάζονται και στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι ενέργειες αυτές είναι αποτέλεσμα πιέσεων συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών, ενώ φαίνεται ότι έχουν σχέση και με τις επικείμενες εκλογές του Τ.Ε.Ε.
Αναλυτικά το κείμενο του εγγράφου έχει ως εξής:
Kύριοι Υπουργοί,
σας γνωρίζουμε ότι με το υπ' αριθ.: Α.Π.:ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783/7-10-2016 έγγραφο της η Ε.Κ.Χ.Α ΑΕ επαναφέρει σε ισχύ προηγούμενη οδηγία της (Α.Π.:1020517/7-7-2010), με την οποία "ενημερώνει" τα λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία για το ποιες ειδικότητες Μηχανικών (ΠΕ και ΤΕ) "έχουν δικαίωμα" υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, συνιστώντας στις Υπηρεσίες του τη μη αποδοχή τοπογραφικών διαγραμμάτων από όσους Μηχανικούς "δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής", αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τους Πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς Δομικών Έργων και τους Πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς Έργων Υποδομής.
Επισημαίνουμε ότι επαναφορά σε ισχύ της προηγούμενης οδηγίας γίνεται με "απόφαση του Προέδρου της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε".
Σημειώνουμε ότι την οδηγία της αυτή η Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε την είχε ανακαλέσει με το υπ' αριθ.: Α.Π.: ΟΙΚ 14299111/ΔΛΚ 538/07-10-2014 έγγραφο της έως: "την αποδοχή και επικύρωση της υπ'αρ. 451/2010 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του ΝΣΚ από τον κ. Υπουργό ΠΕΚΑ, άλλως έως την έκδοση και αποδοχή νεότερης γνωμοδότησης για το ίδιο θέμα, οδηγίας ή διάταξης νόμου."
Πλην όμως έως σήμερα ούτε η 451/2010 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, ούτε έχει υπάρξει έκδοση και αποδοχή νεότερης γνωμοδότησης για το ίδιο θέμα, ούτε έχει υπάρξει έκδοση οδηγίας ή διάταξης νόμου για το εν λόγω θέμα.
Οι λόγοι που οδήγησαν τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε σε αυτήν του την απόφαση θα μπορούσαν να είναι πολλοί.
Εμείς θα "περιοριστούμε" στο να παραθέσουμε απόσπασμα από σχετική ανακοίνωση του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ), την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ και η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου.
Στο εν λόγω απόσπασμα αναφέρεται, επί λέξει, ότι: «μετά από συνεχείς πιέσεις και συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του ΠΣΔΑΤΜ προς την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ, επανήλθε επιτέλους σε ισχύ, με απόφαση του Προέδρου της και συναδέλφου κ. Νάκο, η υπ' αρ. 1020517/7.7.3010 οδηγία για τους περιορισμούς υπογραφής των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών».
Στο βαθμό που όσα αναφέρονται στο εν λόγω απόσπασμα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε, αντί να περιοριστεί στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, όπως αυτοί προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, και αντί να υπερασπιστεί τις αξίες που η ίδια η εταιρεία διατείνεται ότι υπηρετεί (ανάμεσα στις οποίες είναι και η "Απόλυτη διαφάνεια"), προτιμά να υποκύψει στις πιέσεις του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ και να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της επαγγελματικής ομάδας, στην οποία ανήκει.
Το γεγονός ότι η επαναφορά σε ισχύ της εν λόγω οδηγίας έγινε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (σχεδόν ένα μήνα πριν τις εκλογές του Τ.Ε.Ε στις 20 Νοεμβρίου) δεν φαίνεται να είναι τυχαίο, καθώς ο Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ είναι ανάμεσα στους εκπροσώπους συνδυασμού που θα συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες, όπως φαίνεται και στη σχετική σελίδα του Τ.Ε.Ε.
Απευθυνόμενοι προς εσάς, ως εποπτεύουσα αρχή της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε, ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας και τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας, προκειμένου να ανακληθεί το ανωτέρω έγγραφο (Α.Π.:ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783/7-10-2016) έγγραφο της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.
Τονίζουμε ότι το εν λόγω έγγραφο έχει ήδη προκαλέσει πληθώρα διαμαρτυριών μελών μας, Μηχανικών Τ.Ε.Ι των ανωτέρω ειδικοτήτων, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα όσα αναφέρουμε ανωτέρω, οι οποίοι έως σήμερα υπέγραφαν και γίνονταν αποδεκτά από την Εταιρεία εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και οι οποίοι στο εξής, εξαιτίας της αυθαίρετηςαναιτιολόγητης και μη νόμιμης ως άνω συμπεριφοράς του Προέδρου της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε δεν θα μπορούν να ασκήσουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούσαν.
Το ζήτημα αυτό, φρονούμε, ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι πλήττει επαγγελματικάοικονομικά και ηθικά μεγάλο αριθμό μελών μας, Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι και παράλληλα καταδεικνύει τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας ορισμένων, οι οποίοι επιλέγονται για την κατάληψη δημοσίων θέσεων.

Το έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορείτε να το δείτε εδώ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γεώργιος Σταθάκης και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, κα. Θεοδώρα Τζάκρη θέτουν από 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριoτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλούν όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29/08/2016 και ώρα 14:00.

πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
  Το Γραφείο Τύπου

Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων – Σε διαβούλευση το ν/σ.


ρεπορτάζ :http://www.eleftherostypos.gr/
Τέθηκε από χθές, 9 Αυγούστου 2016, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ενώ το Σεπτέμβριο θα πάει στη Βουλή για ψήφιση.
Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώργιος Σταθάκης και η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, έθεσαν σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου, ενώ η κυβέρνηση προχωράει στην υλοποίηση του μεγάλου έργου της πληροφορικής για την on line εξυπηρέτηση της νέας διαδικασίας αδειοδότησης που θα παραδοθεί μέχρι το 2018 και στο επόμενο διάστημα θα νομοθετήσει και για ένα νέο σύστημα ελέγχων, στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις και παρατηρήσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29/08/2016 και ώρα 14:00.
Το σχέδιο νόμου
Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής του καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων.
Σημειώνεται ότι το παλιό σύστημα αδειοδότησης στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις εκ των προτέρων διαδικασίες αδειοδότησης και προέβλεπε προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών στη διοίκηση, ενώ επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνταν στις επιχειρήσεις, πριν την έναρξη λειτουργίας τους. Οι εκ των υστέρων έλεγχοι πραγματοποιούνταν χωρίς συγκεκριμένο πλάνο και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το πραγματικό ρίσκο για το δημόσιο συμφέρον.
Επιπλέον, χαρακτηριζόταν από ένα ασαφές και περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, που δημιουργούσε σύγχυση στον επενδυτή, απέτρεπε την επιχειρηματικότητα και έθετε βασικά εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα.
Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε διαβούλευση «εστιάζει στη δημιουργία υψηλής ασφάλειας δικαίου για τους δυνητικούς επενδυτές, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων» όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ στελέχη του υπουργείου Οικονομίας.
Το σχέδιο νόμου, εναρμονίζεται με τα αντίστοιχα αδειοδοτικά πλαίσια των υπολοίπων χωρών της ΕΕ. Στο γενικό μέρος τίθενται οι βασικές αρχές της αδειοδότησης, ενώ στο ειδικό μέρος εισάγονται οι σχετικές ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων σε τρεις βασικούς κλάδους της οικονομίας μας, τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και τα τουριστικά καταλύματα.
Στοχεύει στην αποτροπή των κινδύνων δημοσίου συμφέροντος, μέσω της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών και των προϊόντων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού μας πλούτου.
Στο προτεινόμενο σύστημα, το βάρος του ελέγχου της ορθής λειτουργίας των επιχειρήσεων μετατοπίζεται στους εκ των υστέρων ελέγχους, που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να ξεκινήσει την δραστηριότητά του άμεσα και να ελεγχθεί σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Το σύστημα αυτό καθιστά τους ελέγχους πιο αποτελεσματικούς και περισσότερο ουσιαστικούς.
Επιπλέον εισάγεται για πρώτη φορά στην έννομη τάξη, η έννοια της γνωστοποίησης, της ενημέρωσης δηλαδή της διοίκησης από τον επιχειρηματία για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής του δραστηριότητας, η οποία κοινοποιείται άμεσα σε όλες τις συναρμόδιες αρχές. Η γνωστοποίηση αντικαθιστά στο μεγαλύτερο μέρος την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.
Στο νέο σύστημα τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και δεν προσκομίζονται στην διοίκηση.
Βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων και ποτών
Πιο συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων της βιομηχανίας μεταποίησης τροφίμων και ποτών προβλέπει την κατάργηση των περισσότερων προαπαιτούμενων αδειών λειτουργίας και την αντικατάστασή τους με γνωστοποίηση.
Παράλληλα, απλοποιείται ουσιαστικά η υποχρέωση συγκέντρωσης δικαιολογητικών, καθώς καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλληλότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.
Η υποχρέωση αυτή αντικαθίσταται με την απαίτηση καταχώρισης των δραστηριοτήτων. Οι έλεγχοι προβλέπεται να διενεργούνται εκ των υστέρων βάσει αξιολόγησης κινδύνου. Η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης καταργούνται και αντικαθίστανται από απλούστερη και ταχύτερη διαδικασία μίας έγκρισης με λιγότερα βήματα διεκπεραίωσης από διοικητικής πλευράς και εμφανώς λιγότερα δικαιολογητικά χορήγησής της.
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) το σύστημα αλλάζει ριζικά, ώστε να αντικαταστήσει τα δύο στάδια αδειοδότησης, την προέγκριση και την άδεια λειτουργίας, που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Ως προς την προέγκριση, αυτή αντικαθίσταται με μια βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία θα βεβαιώνει τη δυνατότητα ίδρυσης της επιχείρησης στη συγκεκριμένη τοποθεσία.
Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προβεί άμεσα στη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του καταστήματός του, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων άδεια λειτουργίας και εκ των προτέρων έλεγχοι. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απλοποιούνται σημαντικά και τηρούνται στο φάκελο της επιχείρησης, διαθέσιμα σε κάθε αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
Τουρισμός
Στον τουρισμό και ειδικότερα στα τουριστικά καταλύματα, προβλέπονται παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαδικασία έκδοσης του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, ενώ σημαντική είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη λήψη του. Μετά τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα μπορούν να γνωστοποιούνται αυτόματα οι επιχειρήσεις και να προγραμματίζονται οι έλεγχοι, το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα αντικατασταθεί με τη διαδικασία γνωστοποίησης.
Σημαντική επίσης ωφέλεια υπολογίζεται να προκύψει και από την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος -καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κομμωτήρια- που λειτουργούν εντός των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία θα ακολουθήσουν τη διαδικασία γνωστοποίησης.
Αυτοί είναι οι τρεις πρώτες οικονομικές δραστηριότητες, για τις οποίες η νομοθέτηση θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο και ακολουθεί στην συνέχεια η απλούστευση της αδειοδότησης στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρίνες, γήπεδα γκολφ κλπ), τα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα και την εφοδιαστική αλυσίδα, όπου θα παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες, το σύνολο της μεταποιητικής δραστηριότητας ως προς την απάλειψη της άδειας εγκατάστασης και την κυκλική οικονομία.

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
  Το Γραφείο Τύπου

«Φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, προβάλλοντας για μία ακόμα φορά συνταγματικές ενστάσεις για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν να κτίζονται («κατά παρέκκλιση»), ακόμα και πολύ μικρότερα οικόπεδα από τα συνήθως προβλεπόμενα όρια αρτιότητας των 4 στρεμμάτων.
Το ανώτατο δικαστήριο έβγαλε «κόκκινη κάρτα» στη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας (Προεδρικού Διατάγματος του 1985) που πρόβλεψαν την κατά παρέκκλιση αρτιότητα 750 τ.μ., επιτρέποντας να κτίζουν ακόμα και πολύ μικρά οικόπεδα (σε σύγκριση με τον γενικό κανόνα αρτιότητας των 4 στρεμμάτων), αρκεί να «βλέπουν» σε νόμιμη οδό (δημοτική, κοινοτική, επαρχιακή, εθνική).
Σύμφωνα με το Ε΄ τμήμα ΣτΕ, η διατήρηση και εφαρμογή μιας τέτοιας ευχέρειας δόμησης, δεκαετίες μετά τη θέσπισή της, παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις που επιτάσσουν τον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας και προστατεύουν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.
Η θέση
Επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι βασικός προορισμός για τις εκτός σχεδίου περιοχές δεν μπορεί να είναι (κατά το Σύνταγμα) η δόμηση, το ΣτΕ ξεκαθάρισε ουσιαστικά πάλι την αντίθεσή του στις εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να επωφελούνται για να δομήσουν με πολύ ευνοϊκότερα γι' αυτούς όρια αρτιότητας, κάλυψης, εμβαδού, ύψους.
Στο στόχαστρο του ανώτατου δικαστηρίου βρέθηκε διάταξη του ΠΔ του 1985 για την εκτός σχεδίου δόμηση (όπως αντικαταστάθηκε με το ν.3212/2003), που πέρα από το όριο των 4 στρεμμάτων, έδωσε τη δυνατότητα να κτίζουν κατ' εξαίρεση και γήπεδα έκτασης 2.000, 1.200 και 750 τ.μ., εφόσον είχαν «πρόσωπο» (σε διάφορους χρόνους) σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές, κοινοτικές οδούς.
Ανατρέχοντας στην ιστορική διαδρομή της επίμαχης ρύθμισης, το ΣτΕ εντόπισε την αρχή της κατά παρέκκλιση δόμησης με 750 τ.μ., σε βασιλικό διάταγμα του 1962, όταν ο κανόνας αρτιότητας για τα εκτός σχεδίου γήπεδα ήταν τα 1.200 τ.μ., και με την προϋπόθεση ότι είχαν ανεγερθεί σε αυτά μόνιμα κτίσματα μέχρι τις 12-11-1962.
Ωστόσο με ΠΔ του 1978, η σχετική παρέκκλιση μετατράπηκε σε πάγια, χωρίς δηλαδή την προϋπόθεση να είχαν κτισθεί μέχρι τα τέλη του 1962 και επαναλήφθηκε στο ΠΔ του 1985, με προοπτική μελλοντικής κατάργησής της.
Η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι η κατά παρέκκλιση ρύθμιση, που επιτρέπει την οικοδόμηση πλήθους γηπέδων μικρού εμβαδού (ακόμα και υποπενταπλάσιου του ορίου αρτιότητας των 4 στρεμμάτων), σε περιοχές που δεν προορίζονται για δόμηση και μάλιστα αθρόα, και ύστερα από τόσα πολλά χρόνια μετά τη θέσπισή της, οδηγεί σε απαγορευμένη από το Σύνταγμα υποβάθμιση του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και συνεπώς είναι ανίσχυρη.
Κατά το ΣτΕ (847/16), οι ιδιοκτήτες τέτοιων γηπέδων δεν μπορούν να θεωρούν πως έχουν συνταγματικά προστατευόμενη εύλογη προσδοκία ότι θα είχαν «στο διηνεκές δικαίωμα» να κτίσουν, ζητώντας την έκδοση οικοδομικής άδειας σε χρόνο που ξεπερνά ακόμα και τις δύο δεκαετίες μετά την έκδοση του ΠΔ του 1985 ή τα 45 χρόνια από την έκδοση του β.δ. του 1962. Παράλληλα το δικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι σε κάθε περίπτωση, για να κάνει κάποιος χρήση της κατά παρέκκλιση δόμησης, το γήπεδο έπρεπε να «βλέπει» σε οδό που να έχει νόμιμα χαρακτηριστεί, να έχει ήδη διανοιχθεί και μάλιστα με τρόπο που να είναι προσπελάσιμη, εξασφαλίζοντας πράγματι την επικοινωνία με το γήπεδο.
Το ΣτΕ απέκρουσε τη δυνατότητα ανέγερσης οικοδομής στη Θεσσαλία σε γήπεδο 765 τ.μ. εκτός σχεδίου, επειδή έκρινε αντισυνταγματική τη δόμηση κατά παρέκκλιση, αλλά και γιατί δεν υπήρχε απ' ευθείας «πρόσωπο» στην επαρχιακή οδό, αφού μεσολαβούσε χαντάκι.
Η υπόθεση λόγω σπουδαιότητας παραπέμφθηκε στη μείζονα σύνθεση, ενώ πριν από λίγους μήνες το ΣτΕ είχε ξαναβάλει «φρένο» (87/16) στην κατά παρέκκλιση δόμηση με ευνοϊκούς όρους «ειδικών κτιρίων», «μπλοκάροντας» την ανέγερση τριών μεγάλων «υπεραγορών» σε εκτός σχεδίου ζώνη στη Στερεά Ελλάδα.
Πρόσφατα το υπουργείο Περιβάλλοντος έφερε διάταξη που απαγόρευε την κατά παρέκκλιση δόμηση αγροτεμαχίων υψηλής παραγωγικότητας (μικρότερων των 4 στρεμμάτων, κλπ.) εκατέρωθεν οδικών αξόνων σε εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά η ρύθμιση αποσύρθηκε ύστερα από έντονες αντιδράσεις.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ethnos.gr  
πηγή : http://www.b2green.gr/el/post/37469/kokkini-karta-gia-tin-ektos-schediou-domisi-apo-to-ste

Για την ΕΕΤΕΜ Βοιωτίας
  Το Γραφείο Τύπου


Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Διευκρινήσεις περί αμοιβών Μηχανικού και λοιπών εισφορών για την έκδοση αδειών δόμησης


Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟ επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης
των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης
Ταχ. Δ/νση: ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 15 –106 77, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2105227812 - 2105227276Fax: 2105243701http://www.eetem.gr- E-mail: eetem@eetem.gr facebook 20


Με αφορμή ερωτήσεις μελών σχετικά με τις αμοιβές Μηχανικού για τις άδειες δόμησης και σε υπενθύμιση των ενημερωτικών εκδηλώσεων με θέμα «ν.3919/2001 περί αμοιβών Μηχανικού - Οδηγίες Εφαρμογής», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν  στα Περιφερειακά Τμήματα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ από το 2011 αλλά  και την ενημέρωση από το μέλος της Κ.Δ.Ε, συνάδελφο Γιώργο Υφαντόπουλο σε επίπεδο Συνδιασκέψεων Προέδρων Νομαρχιακών Τμημάτων  σχετικά με την εφαρμογή του ν.3919/2011, επισημαίνουμε τα εξής:
ΆΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ:
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
Α) ν.4030/2011 ΦΕΚ249Α΄ και ειδικότερα:
 • Στο Άρθρο 3 «Δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες» παράγραφος 1γΑποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού» (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ).
 • Στο Άρθρο 3 παραγρ. 2ιδ) για την άδεια δόμησης, ως  προϋπόθεση πληρότητας φάκελου ο Μηχανικός απαιτείται να προσκομίσει «Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών» (ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ).
 • Στον παραπάνω νόμο δεν υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση έλεγχου και «πιστοποίησης» της Νόμιμης αμοιβής από το Τ.Ε.Ε.
 • Άρθρο 5 παραγρ. 1.β. «Έλεγχος δικαιολογητικών». Εδώ γίνεται σαφής αναφορά ότι «Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων για την έγκριση δόμησης γίνεται από εξουσιοδοτημένους από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους...» ο οποίος  είναι και υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας και όχι από άλλο φορέα, π.χ Τ.Ε.Ε.
Β) άρθρο 7 του ν.3919/2011 σε συνδυασμό με  τις καταργούμενες διατάξεις,
Δεν απαιτείται ο υπολογισμός αμοιβής και η χρήση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης αμοιβών του Τ.Ε.Ε!
Ειδικότερα:
 • Πλέον ο μηχανικός απαιτείται να συνάψει έγκυρη έγγραφη συμφωνία αμοιβής (εις τετραπλούν), η οποία καθίσταται έγκυρη εφόσον κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Από τα 4 αντίγραφα της συμφωνίας ένα κρατάει η Δ.Ο.Υ, ένα ο ιδιοκτήτης, ένα ο Μηχανικός και ένα κατατίθεται στην Πολεοδομία για λογαριασμό του πελάτη.
 • Μετά την υπογραφή του “έγκυρου ιδιωτικού συμφωνητικού” μεταξύ πελάτη – Μηχανικού δεν απαιτείται κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα μέσω του “εντύπου αμοιβών Τ.Ε.Ε”, αλλά κατάθεση από τον πελάτη της συμφωνηθείσας αμοιβής (εν μέρει ή εν όλω, όπως ορίζει το ιδιωτικό συμφωνητικό) σε λογαριασμό όψεως του Μηχανικού που διατηρεί σε οποιαδήποτε τράπεζα!
 • Ο Μηχανικός υπολογίζει την «νόμιμη» αμοιβή με οποιοιδήποτε τρόπο (π.χ λογισμικό από εξειδικευμένη εταιρεία ή δωρεάν λογισμικό υπολογισμού αμοιβών).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Με την παρ. 6α του δεύτερου άρθρου του ν.4393/2016 ΦΕΚ 106Α’ καταργήθηκε η κράτηση του 2% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Ε.Μ.Π επί των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών και των επιβλέψεων δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
 • Στις Υπηρεσίες Δόμησης δεν είναι υποχρεωτικό να κατατίθεται το “εξτρέ” (αντίγραφο καταθετηρίου με αιτιολογία  «Αμοιβή Μηχανικού»), αλλά μόνο το έγκυρο ιδιωτικό συμφωνητικό αμοιβής μεταξύ Μηχανικού – Πελάτη καθώς και η πληρωμή του  Φ.Ε.Μ 10% που αφορά την αμοιβή.
 • Ο έλεγχος του υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής και των κρατήσεων Μηχανικού & ιδιοκτήτη είναι υποχρέωση των ορισθέντων από την διοίκηση, αρμόδιων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δόμησης, οι οποίοι δεν νομιμοποιούνται να απαιτούν τον «Κωδικό Πληρωμής» από το σύστημα του Τ.Ε.Ε.
 • Προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον υπολογισμό του προϋπολογισμού βάσει του οποίου προκύπτει η νόμιμη αμοιβή,  σε περίπτωση μη ύπαρξης έγκυρου συμφωνητικού.
Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που έχει ορίσει το Υπουργείο σύμφωνα με την υπ’αριθ. Δ17α/03/8/ΦΝ 460 ΦΕΚ 56, 25-1-2012 Υπουργική απόφαση με βάση την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται  ως Ε.Τ.Α  το 112,5 ευρώ/τ.μ και όχι το 118/ευρω /τ.μ το οποίο έχει καθορισθεί από το Τ.Ε.Ε και το χρησιμοποιεί στο πληροφοριακό του σύστημα.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται:
α) η είσπραξη της αμοιβής (μελέτης ή επίβλεψης του Μηχανικού) σε περίπτωση δυστροπίας του πελάτη, και εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.
β) η απόδοση των προκαταβλητέων φόρων (Φ.Ε.Μ, Φ.Π.Α), εφόσον δεν υπάρχει έγκυρο συμφωνητικό.
γ) Η πολεοδομία με αυτόν τον τρόπο (κατάθεση της έγκυρης γραπτής συμφωνίας ) δύναται να ελέγξει την αμοιβή του Μηχανικού (άρθρο 7 του Ν3919/2011 το οποίο αναμορφώνει το άρθρο 59 του ΝΔ17/7/16.8.23, όπως αυτό ίσχυε) και εξ αυτής να ελέγξει και τις κρατήσεις υπέρ Δημοσίου.
Υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 7 του ν.3919/2011 ορίζεται ότι:  «13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του β.δ. της 30/31.5.1956 καταργούνται.»
Επομένως:
 • ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε ή στην εξουσιοδοτημένη Εθνική Τράπεζα.
 • Με την διάταξη αυτή ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε και η εκβιαστική πρακτική της Εθνικής τράπεζας εφόσον ο Πελάτης θα καταβάλει απευθείας στο μηχανικό την αμοιβή του χωρίς μεσάζοντες.
Επισημαίνεται ότι με βάση το ν.3919/11 υπάρχει υποχρέωση των Μηχανικών για  υποβολή των συμφωνητικών  ανά τρίμηνο στην εφορία και στο Τ.Ε.Ε.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστέλλετε email στο eetem@eetem.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.